Werken bij AZ Sint-Elisabeth

Werken in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is werken in een eigentijdse infrastructuur en in een familiale sfeer. We werken elke dag aan een patiëntgericht ziekenhuisbeleid. We halen toptechnologie in huis om op vlak van performantie vooruitgang te blijven boeken.

Ook de zorg voor eigen medewerkers wordt niet uit het oog verloren; de kennis, deskundigheden, vaardigheden en motivatie van onze eigen medewerkers is immers essentieel om de doelstelling op vlak van kwaliteit te garanderen en te behouden.

> 900
medewerkers
> 100
artsen
28
Vacatures
333
erkende bedden

Samenwerken

“In samenspraak gaan we voor hetzelfde doel.”
“Samenwerken is elkaar versterken.”
“Samen zorgen we voor een zelfde aanpak in ons handelen.”

Zorg voor personeel

De werkgroep "Zorg voor personeel" wil onze medewerkers ondersteunen om gezond en gemotiveerd aan het werk te zijn en te blijven. De medewerkersbevraging of kleine attentie op complimentendag zijn een voorbeeld van de acties van dit jaar.

Respect

“Gelijkwaardigheid en waardering zijn een wisselwerking waar we iedere dag aan werken.”
“We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving.”
“We vinden het belangrijk om tijd te maken om te luisteren.”
“Privacy en vertrouwelijkheid dragen we hoog in het vaandel.”

NIAZ

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg kende het ziekenhuis in 2017 het internationale NIAZ kwaliteitslabel toe. Hiermee krijgt het ziekenhuis een positief rapport voor veilige en kwaliteitsvolle zorg. Het is tevens een erkenning voor onze werkcultuur die gericht is op continu verbeteren.

Professioneel

“We zijn fier op wie we zijn en wat we doen.”
“We investeren in onze groei.”
“Onze expertise is ons handelsmerk.”
“We durven onszelf in vraag te stellen.”

E17-ziekenhuisnetwerk

Samen met de partnerziekenhuizen streven we de uitbouw na van het meest efficiënte, kwaliteitsvolle en innovatieve Vlaamse ziekenhuisnetwerk in het belang van onze patiënten. De zeven ziekenhuizen bestrijken samen een aaneensluitende regio bestaande uit 40 gemeentes met meer dan 600.000 inwoners en jaarlijks meer dan 180.000 opnames.

Initiatief

“We streven naar continue kwaliteitsverbetering en persoonlijke groei.”
“We geven ruimte aan dromen, denken, durven, doen en doorzetten.”
“Lessen uit minder succesvolle initiatieven inspireren ons.”
“Vooruit denken is werken aan de toekomst.”

Zorgcampus

Met onze zusterorganisaties willen wij zorg op maat aanbieden in de nabije omgeving van AZ Sint-Elisabeth. Een nieuw woonzorgcentrum en kortverblijf met 69 bedden wordt opgetrokken en een nieuw dagverzorgingscentrum waar 25 hulpbehoevende senioren ondersteuning kunnen krijgen opent in 2020.

Patiëntgericht

“De patiënt is onze partner in het zorgproces.”
“Hier zorgen we voor onze patiënten, collega’s en leidinggevenden.”
“Geïnspireerd door de leefwereld, de belevingen en de overtuigingen van de patiënt leveren wij zorg op maat.”
“Veilige en hoogwaardige zorg staat voor ons voorop.”

Onze pluspunten

Werkomgeving

• Vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer • ruime (gratis) parkeergelegenheid voor wie met de wagen komt

Extra voordelen

• Groepsverzekering • hospitalisatieverzekering • lekkere maaltijden aan personeelstarief

Verloning

• Verloning volgens ziekenhuisbarema’s met overname relevante anciënniteit • toeslagen voor onregelmatige prestaties en aantrekkelijke wachtvergoedingen

Vorming & opleiding

• Gestructureerd onthaalprogramma • continue opleiding en bijscholing zowel intern als extern • combinatie werken/studeren mogelijk

Vakantie

• 20 wettelijke verlofdagen • 4 extra CAO dagen • extra legale feestdag 11 juli (vrij op te nemen) • anciënniteitsverlofdagen • arbeidsduurvrijstelling vanaf 45 jaar (zorggerelateerde functies) • bijkomende verlofregeling voor 50-plussers (niet-zorggerelateerde functies)

Collega's aan het woord

Hoe het echt is om bij ons te werken, kunnen je toekomstige collega's het beste vertellen. Lees hieronder hun persoonlijke verhaal.